THE BRAND EXPERIENCE

Vi skapar varumärkesupplevelser
A Brand Experience är alla interaktioner människor har med en produkt, tjänst eller företag . Kärnan , material och innehållet i ett varumärke.

A Brand Experience konceptualiseras som förnimmelser , känslor , kognitioner och beteendemässiga reaktioner framkallade av varumärkesrelaterade stimuli som ingår i ett varumärkes design och identitet, förpackning, kommunikation, representanter och miljöer.

Vi skapar också Mötespunkter
En mötespunkt är en plats , ett föremål eller ett gränssnitt där en person upplever ett varumärke aktivt.

Mötespunkt: varje plats där människor kommer i kontakt med ett varumärke, inklusive produktanvändning, förpackning, reklam, bilder, filmer, musik, rörlig grafik, butiker, miljöer, företagets representanter, utställningslokaler och vardagliga samtal.

Vi är specialister inte bara i varumärkesupplevelser, men i konsten att ansluta människor i verkliga livet.

Across Agency vill skapa och kommunicera med målgrupper, öka försäljningen för våra uppdragsgivare, utveckla varumärken och servera bra kaffe.